Palma de Mallorca, 31 maig 1931

(…) Palma té el port més infernal que no té cap cabila d’aquellas africanas que nosaltres frequentem, no el té infernal, no el té, i aixis nosaltres tenim que estar fondejats en mig d’aqueixa bahia, perque a dintre del port no es troba un sol lloch per poguer-nos posar i quedar-hi amarrats tranquilament, no no es troba, i si després de moltas influencias en podem conseguir un que solament hi ha, sera per pocs dias, el temps de fer algun treball de calderas i després a esperar que les circumstancias es normalitzin, que la lliure esterlina torni a baixar i poguem emprendre novament las nostres activitats (…)

Ton Joan
Palma, 31 Maig 1931

< Carta anterior

Carta posterior >

Comments are closed.