Viatges 1945-1965

Viatges com a capità de la Marina Mercant en temps del franquisme. A finals de l’any 1965 finalitza la seva activitat professional.

En aquests viatges exerceix com a capità de la Marina Mercant als vapors SAC 5 (o SAC Sevilla) i al vapor Albareda (o SAC Coruña). A més dels viatges a destinacions de la Península Ibèrica i del nord d’Àfrica, també en realitza diversos al Pròxim Orient, al nord d’Europa, als Estats Units i a diferents ports mediterranis.

D’aquest període hem trobat, com a documentació oficial, els Fulls de Serveis de la Marina Mercant relatius a Joan Espinàs on s’informa dels barcos en que s’embarcà, llicències personals i historial on descriu suscintament els destins i els incidents destacats de cada any. Aquests Fulls eren escrits per l’interessat i segellats per les companyies navieres i per la Comandància Militar de Marina.

A partir de la correspondència i els fulls de serveis, hem establert la ruta de cadascun dels viatges.

A més de les dades nàutiques hem recollit nombrosa correspondència de la qual en presentem una selecció.

Al calaix de navegant hi hem posat documentació i imatges complementàries relacionades amb el viatge corresponent.