Viatges 1940-1945

Viatges  com a capità de la Marina Mercant en temps de la Segona Guerra Mundial.

En aquests viatges exerceix com a capità de la Marina Mercant als vapors Ramon Alonso, SAC 7, SAC 8, SAC 4, SAC 9  i SAC 5. A més dels viatges a destinacions de la Península Ibèrica i del nord d’Àfrica, també en realitza diversos a l’Argentina.

D’aquest període hem trobat, com a documentació oficial, els Fulls de Serveis de la Marina Mercant relatius a Joan Espinàs on s’informa dels barcos en que s’embarcà, llicències personals i historial on descriu suscintament els destins i els incidents destacats de cada any. Aquests Fulls eren escrits per l’interessat i segellats per les companyies navieres i per la Comandància Militar de Marina.

A partir de la correspondència i els fulls de serveis, hem establert la ruta de cadascun dels viatges.

A més de les dades nàutiques hem recollit nombrosa correspondència de la qual en presentem una selecció i escrits personals.

Al calaix de navegant hi hem posat documentació i imatges complementàries relacionades amb el viatge corresponent.