Viatges 1936-1939

Viatges com a capità en temps de la Guerra Civil espanyola.

L’inici de la guerra, el 18 de juliol de 1936, el sorprèn a Barcelona, al mateix moment que el barco es troba a Tarragona.

El 1936 i 1937 fa diversos viatges amb el vapor SAC 6 a les ordres del Govern de la República, fent almenys dos viatges a Rússia. El gener de 1938 abandona el barco a Marsella i es trasllada a San Sebastian. Torna a embarcar com a capità del vapor Ramon Alonso i viatja a les ordres del bàndol “nacional” fent, almenys, un viatge a l’Spezia.

D’aquest període hem trobat nombrosa correspondència, entre la qual es troben diverses cartes seves amb una falsa personalitat, per evitar la censura.

A més hem localitzat un escrit personal del viatge a Odessa.

S’ha pogut establir la ruta de cadascun dels viatges a partir de la correspondència i dels Fulls de Serveis de la Marina Mercant.

Al calaix de navegant hi hem posat documentació i imatges complementàries relacionades amb el viatge corresponent.