Viatges 1928-1930

Viatges en els quals inicia la seva tasca com a capità de la Marina Mercant 

En aquests viatges inicia la seva activitat, a partir del mes de setembre de 1928, com a capità de la Marina Mercant al vapor SAC 6. La major part dels viatges són a destinacions de la Península Ibèrica i del nord d’ Àfrica.

D’aquest període hem trobat, com a documentació oficial, els Fulls de Serveis de la Marina Mercant relatius a Joan Espinàs on s’informa dels barcos en que s’embarcà, llicències personals i historial on descriu suscintament els destins i els incidents destacats de cada any. Aquests Fulls eren escrits per l’interessat i segellats per les companyies navieres i per la Comandància Militar de Marina.

A partir de la correspondència i els fulls de serveis, hem establert la ruta de cadascun dels viatges.

A més de les dades nàutiques hem recollit nombrosa correspondència de la qual en presentem una selecció.

Al calaix de navegant hi hem posat documentació i imatges complementàries relacionades amb el viatge corresponent.