Correspondència

Durant aquests tres mesos en les 33 cartes de que disposem Joan i Carme es cartegen explicant-se gairebé exclussivament qüestions familiars [20 escrites per Joan (totes en català) i 13 per Carme (com sempre en castellà)].

Per les cartes hem sabut que Joan Espinàs enviava telegrames anunciant la seva arribada als ports africans. No acostumava a escriure cartes des d’allà ja que la recepció de les mateixes a Barcelona era massa lenta.