Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÁS FONT

Viatge a Bristol
Del 21/12/1923 al 28/01/1924
Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona-Burriana 21/12/23- 22/12/23 (1 sing.)
Burriana-Valencia 24/12/23- 25/12/23 (1 sing.)
Valencia-Gandia 29/12/23- 30/12/23 (2 sing.)
Gandia-Bristol 31/12/23- 08/01/24 (7 sing.)
Bristol-Cardiff 10/01/24- 11/01/24 (1 sing.)
Cardiff-Barcelona 19/01/24- 28/01/24 (9 sing.)

Viatge a Swansea
Del 01/02/1924 al 25/03/1924
Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona- Aguilas 01/02/24 03/02/24 (2 sing.)
Aguilas-Swansea 06/02/24 14/02/24 (9 sing.)
Swansea-Barcelona 17/03/24 25/03/24 (8 sing.)

Viatge a Barry Dock
Del 29/03/1924 al 25/04/1924
Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona-Barry Dock 29/03/1924-10/04/22 (12 sing.)
Barry Dock-Barcelona 17/04/1924-25/04/24 (8 sing.)