Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de naùtica JUAN ESPINÁS FONT
Viatge a Fredrikshamn (Finlàndia), Ornskoldsvik (Suècia)
Del 9 de juliol al 14 de desembre 1923

Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Barcelona- Melilla            09/07/23 – 13/07/23
Melilla-Calais                  16/07/23 – 25/07/23
Calais- Fredrikshamn       03/08/23 – 09/08/23
Fredrikshamn-Hull           24/08/23 – 12/09/23
Hull- Burntisland             28/09/23 – 30/09/23
Burntisland-Örnsköldsvik  04/10/23 – 10/10/23
Örnsköldsvik- Stugsund   18/10/23 – 19/10/ 23
Stugsund-Skönvik           20/10/23 – 22/10/23
Skönvik- Preston             03/11/23 – 12/11/23
Preston-Swansea            27/11/23 – 28/11/23
Swansea-Barcelona         05/12/23 – 14/12/23