Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de naùtica JUAN ESPINÁS FONT
Viatge a Emden, Bristol i Cardiff
Del 23 febrer al 3 de maig 1923

Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Barcelona-Almeria                 23/02/23    al     25/02/23 (3 sing)
Almeria-Bristol                     03/03/23   al     10/03/23 (7 sing)
Bristol-Penarth(Cardiff)         16/03/23     al     19/03/23 (3 sing)
Penarth-Emden                    22/03/23     al     07/03/23 (5 sing)
Emden-BarryDock(Barry)       05/04/23     al    06/04/23 (11 sing)
BarryDock-Barcelona             24/04/23     al    03/05/23 (10 sing)

(Nota sobre Penarth i BarryDock: Penarth és el port de Cardiff i Barry Docks és el port de Barry, localitat a 15 km de Cardiff).