Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÀS FONT

Viatge a Cardiff i Bristol
Del 10/01/1923 al 17/02/1923
Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona- Burriana  10/01/23      al    11/01/23 (1 sing.)
Burriana-Valencia     11/01/23      al    12/01/23 (1 sing.)
Valencia-Bristol        13/01/23      al    22/01/23 (7 sing.)
Bristol- Cardiff         25/01/23      al    26/01/23 (2 sing.)
Cardiff-Barcelona      07/02/23      al   17/02/23 (10 sing.)