Full de serveis de mar

PERSONAL DE LA MARINA. Hoja de Servicios del capitán de la Marina Mercante Juan Espinás Font.

SAC 6

Viatge a Huelva, Ceuta, València, Tarragona, Barcelona
De finals de gener a febrer 1932

Serveis de mar:
Gener 1932 Barcelona, Huelva
Febrer 1932 Ceuta, València, Tarragona, Barcelona

Viatge a Huelva, Ceuta, Tarragona, Barcelona
De febrer a març 1932

Serveis de mar:
Febrer 1932 Barcelona, Huelva
Març 1932 Ceuta, Tarragona, Barcelona