Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÁS FONT

Viatge a Manila 
Del 10/03/1918 al 30/10/1918
Vapor Trini
Validat pel capità Floro Font

Primera singladura del Viatge a Manila

Anotacions dels esdeveniments de la primera singladura del viatge

MANILAfull 2

Registre de situació hora a hora de la segona singladura del viatge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de les singladures :

Barcelona-Alejandria              10/03         19/03 (9 singladures)

Alejandria-Port Said               26/03         27/03 (1 singladura)

Port Said-Aden                     30/03         06/04 (7 singladures)

Aden- Colombo                    20/04         30/04 (10 singladures)

Colombo-Singapore               06/05         15/05 ( 8 singladures)

Singapore- Pelambang           10/06         13/06 ( 2 singladures)

Palembang-Manila                14/06-         22/06  (8 singladures)

Manila-Singapore                  07/08          14/08  (7 singladures)

Singapore-Sabang                 15/08         19/08  (3 singladures)

Sabang-Colombo                  19/08         25/08 (6 singladures)

Colombo-Aden                     27/08         12/09 (16 singladures)

Aden-Suez                          13/09         21/09 (8 singladures)

Port Said-Milo                       27/09         01/10  (5 singladures)

Milo-Bizerta                          01/10         07/10 (6 singladures)

Bizerta- Philippeville                 07/10        09/10 (2 singladures)

Bizerta-  Marsella                   09/10        11/10  (2 singladures)

Mahon-Marsella                     14/10         17/10  (3 singladures)

Marsella-Barcelona                 28/10        30/10  (2 singladures)

 

El viatge va durar set mesos i mig