Full de serveis de mar

PERSONAL DE LA MARINA. Hoja de Servicios del capitán de la Marina Mercante Juan Espinás Font.

Viatge a Bona i Huelva
De l’octubre al novembre de 1931
SAC 6

Serveis de mar:

Octubre 1931: Barcelona, Bona (Annaba) (Algèria), Palma de Mallorca, Alicante, Huelva

Novembre 1931: Porto Pi, Barcelona