Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÀS FONT

Viatge a Newcastle
25/11/1922 al 08/01/1923
Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona-Cartagena 25/11/22 27/11/22 (2 sing.)
Cartagena-Londres 29/11/22 08/12/22 (9 sing.)
Londres-Newcastle 09/12/22 12/12/22 (3 sing.)
Newcastle-Cartagena 22/12/22 04/01/23 (13 sing.)
Cartagena-Barcelona 05/01/23 08/01/23 (2 sing.)