Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÀS FONT

Viatge a Grangemouth
Del 05/10/1922 al 20/11/1922
Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona- Bougie (Argèlia)     05/10/22 – 07/10/22 (2 sing)
Bugia- Middlesbrough             10/10/22 – 04/11/22 (14 sing)
Middlesbrough-Grangemouth   04/11/22 – 06/11/22 (2 sing)
Grangemouth-Barcelona          09/11/22 – 20/11/22 (12 sing)