Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÀS FONT

Viatge a Newcastle on Tyne
Del 30/08/1922 a l’1/10/1922
Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona-Cartagena 30/08/22 01/09/22 (2 singl.)
Cartagena-Newcastle 02/09/22 13/09/22 (12 singl.)
Newcastle-Barcelona 21/09/22 01/10/22 (10 sing.)