Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÁS FONT

Viatge a Jacksonville
Del 16/06/1917 al 9/11/1917
Bricbarca Alfredo
Validat pel capità Gabriel Olivé

Detall de les singladures:
Barcelona-Jacksonville      16/06 – 04/08 (50 singladures)
Jacksonville-Cádiz            24/08 – 10/10 (48 singladures)
Cádiz- Barcelona             13/10 – 09/11 (28 singladures)