Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÀS FONT

Viatge a Newcastle, Argel, Cardiff, Newcastle
Del 7/06/1922 al 26/08/1922
Vapor Dilluns
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Málaga-Sevilla                                   07/06/22          09/06/22 (2 singl.)
Sevilla- West Hartlepool                      27/06/22          06/07/22 (9 singl.)
West-Harlepool-Newcastle                   12/07/22          13/07/22 (1 singl.)
Newcastle-Argel                                18/07/22          01/08/22 (10 sing.)
Argel-Newcastle                                01/08/22          10/08/22 (10 sing.)
Newcastle-Barcelona                          16/08/22          26/08/22 (10 sing.)