Correspondència

Abans de la sortida cap al nord d’Anglaterra, el “Dilluns” romandrà quaranta dies al port de Málaga (del 29 de maig al 7 de juny). Després, el viatge serà més llarg de l’inicialment previst, recorrent per duplicat la ruta al nord d’Anglaterra. En total haurà representat estar tres mesos sense desembarcar a Barcelona. La correspondència trobada és molt abundant. En total seran 45 cartes; 22 enviades a Carme Xivillé, 2 a Ángela Xivillé i 1 al seu cunyat Joan Elias. Per la seva part, la seva esposa Carme Xivillé li escriurà 20 cartes.
La temàtica de la correspondència creuada girarà al voltant de la vida i l’economia familiar així com d’alguns esdeveniments culturals i ciutadans.

– Barcelona, 22 maig 1922:  “nos vamos intimando por el Foot-Ball “. LLegir més.

– Barcelona, 3 juny 1922: “dejo que elijas cual de los dos te gusta más  LLegir més.

– Málaga, 7 juny 1922: “me preguntas cual me gusta más”  LLegir més.

– Sevilla, 12 juny 1922: “Por esto los sevillanos la han convertido en ciudad de noche” LLegir més.

– Sevilla, 18 juny 1922: “vimos expuesta la Custodia” LLegir més.

– Sevilla, 20 juny 1922: “un teatro al aire libre situado en la Alameda” LLegir més.

– Sevilla, 22 juny 1922: “He llegado a pensar si es una desequilibrada”  LLegir més.

– Barcelona, 4 juliol 1922: “representaron admirablemente la “Alsaciana” y “Marina en catalan” LLegir més.

– West Hartlepool, 9 juliol 1922: “me gusta que te diviertas mucho” LLegir més.

– West Hartlepool, 12 juliol 1922: “ya alarga el viaje un mes o mes y medio más” LLegir més.

– Vallromanas, 13 juliol 1922: “me comunicas que os mandan a Argel “ LLegir més.

– Newcastle, 14 juliol 1922: “Yo, que estaba satisfecho, de estar en el  Dilluns”  LLegir més.

– Newcastle, 16 juliol 1922: “…puede verse la diferencia que existe entre Tyne y el Guadalquivir.” LLegir més.

– Argel, 28 juliol 1922: ¿No ves que estamos en pais francés? LLegir més.

– Argel, 30 juliol 1922: “Es, la elegancia a la negligee la de el fru-fru; de la seda; la elegancia de la cocotte,” LLegir més.