Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alume de nàutica JUAN ESPINÁS FONT

Viatge a Cardiff 

Del 05/05/22 al 29/05/22
Vapor Dilluns.
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona-Cardiff                                05/05- 13/05   (9 singls.)
Cardiff-Málaga                                    22/05- 29/05   (7 singls.)