Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÁS FONT

Viatge a NewCastle
Del 29/03/1922 al 03/05/1922.
Vapor Dilluns.
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona – NewCastle                      29/03    –  10/04    (12 sings.)
NewCastle – Cartagena                      20/04    –  29/04    (9 sing.)
Cartagena – Barcelona                       01/05    –  03/05    (2 sing.)