Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN  de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÁS FONT

Viatge a Constantinoble
Del 28/08/1919 al 25/10/1919
Vapor Trini
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona-Pireo                                  28/08 –  4/09  (8 singladures)
Pireo-Salónica                                      9/09 –  10/09 (2 singladures)
Salónica-Constantinoble                        13/09 –  15/09 (3 singladures)
Constantinoble – Alexandria                   24/09 –  29/09 (5 singladures)
Alexandria- Malta                                15/10 –  20/10 (5 singladures)
Malta-Barcelona                                  21/10 –  25/10 (5 singladures)