Correspondència

Del viatge a Swansea (gener-març 1922) hem localitzat 19 cartes: 8 escrites per Joan Espinàs a la seva esposa Carme; 10 escrites per ella i 1 rebuda de Floro Font.

El contingut de la correpondència, a part de les qüestions familiars que en ella s’hi relaten, deriva bàsicament en un tema que els interessa especialment. La possible adquisició per part de la Casa Borés d’un vapor en el qual hi hauria la possibilitat que Joan Espinàs hi embarqui com oficial 1er.

Barcelona, 27 gener 1922: “Buena nueva de casa Borés”  LLegir més.

Barcelona, 30 gener 1922: “Solo me preocupa como podrás abandonar el barco”  LLegir més

Santander, 2 febrer 1922: “…me das noticia de la compra del barco por la casa Borés”. LLegir més

Astilleros, 5 febrer 1922: “He cobrado 350 pts.”  LLegir més

Santander, 8 febrer 1922: “…hay que estar en pie contando sacos de cemento”  LLegir més

Barcelona, 10 febrer 1922: “…te mando el recorte” LLegir més

Bilbao, 12 febrer 1922: “No sé el tiempo…”  LLegir més

Barcelona, 16 febrer 1922: “La noticia que tanto esperamos” LLegir més

Swansea, 21 febrer 1922: “Referente a lo de casa Borés” LLegir més