Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÁS FONT

Viatge a Swansea
Del 21/01/1922 al 11/03/1922
Vapor Concha
Validat pel capità Lorenzo Estrader

Detall de les singladures:

Barcelona-Alicante                   21/01 – 23/01  (2 singladures)
Alicante-Avilés                        24/01 – 31/01 ( 7  singladures)
Avilés-Santander                     31/01 – 02/02 (2 singladures)
Santander-Bilbao                     11/02 – 12/02 (1 singladura)
Bilbao-Pasajes                        15/02 – 16/02 (1 singladura)
Pasajes-Swansea                    17/02 – 21/02 ( 4 singladures)
Swansea-Barcelona                 24/02 – 11/03 ( 15 singladures)