Correspondència

Del viatge a Sfax (jul.-oct. 1936) hem localitzat 23 cartes: 12 escrites per Joan Espinàs a la seva esposa Carme i 11 escrites per ella a ell.

En les primeres cartes escrites per ella, posa èmfasi en com la vida d’estiueig segueix el seu curs habitual, possiblement pel contrast amb l’inici d’una guerra civil o potser per tranquil·litzar-lo a ell. Amb el pas dels mesos, les referències a la nova situació d’excepcionalitat van prenent força: trasllat a viure de Barcelona a Villassar de Mar, canvi d’escoles dels nens, accions dels comitès als pobles, inici de l’escassetat d’aliments, etc. Mentre que en les d’ell, descriu el viatge i els ports on fa escala; en els llargs temps morts en un i altre port ofereix reflexions i pensaments personals; i amb el pas dels mesos la incertesa dels propers destins de viatge.

D’entre elles destaquem els següents fragments que mostren la situació del moment i la peculiaritat del viatge.

– Vilassar, 28 juliol 1936: “…hemos ido a la playa cuya concurrencia era extraordinaria”  LLegir més.

– Tarragona, 29 juliol 1936: “… he tingut un bon viatge desde Vilassar á Tarragona”  LLegir més.

– Vilassar, 30 juliol 1936: “… vamos diariamente á la playa, que está tan animada o más que los primeros dias” LLegir més.

– Bona, 25 agost 1936: “…la blavor de la mar esdevé casi blanca i que sembla qu’el vaixell llisca per una superficie de cristall “  LLegir més.

– Vilassar, 26 agost 1936: “…sin la mas leve nube que enturbie la vida puebleriña”  LLegir més.

– Vilassar, 3 set. 1936: “…es el único en el trabajo,…los exámenes que no se han efectuado…”  LLegir més.

València, 7 set. 1936: “…una petita dificultat en el suministre de carbó, va donar lloch a fruir tres dias magnifics en aquella simpatica villa (Bona)”  LLegir més.

Barcelona, 8 set. 1936: “…la desgracia de los maquinistas y oficial del Sac 8ª”  LLegir més.

València, 9 set. 1936: “Hom mai sap on te la sort ni la desgracia”  LLegir més.

València, 11 set. 1936: “…la millor solució, aqueix pensament de quedar-se tot l’hivern al poble”  LLegir més.

Vilassar, 11 set. 1936: “Barcelona no parece la ciudad de otros veranos, parece que esté de feria continua”  LLegir més.

València, 13 set. 1936: “T’he enviat uns quans kilos de bacalla d’una calitat molt bona”  LLegir més.