Correspondència

Escriu tres cartes, cadascuna d’elles des dels ports d’Alicante, Tarragona i València en les quals fa referència a les mercaderies que carreguen i descarreguen. Descarreguen carbó a Alicante i a Tarragona i Valencia carreguen vi amb destinació Rouen.