Viatges 1917-1920

Primers viatges de la seva trajectòria professional com a alumne en pràctiques dels estudis de Nàutica.

En aquests primers viatges es tractava de fer el major nombre possible de dies a la mar per tal d’aconseguir els dies requerits en el programa de pràctiques dels estudis de Nàutica. La major part dels viatges són a destinacions d’altres continents.

D’aquest període hem trobat els diaris de navegació de Joan Espinàs com alumne en pràctiques, que ens ha permès veure les singladures de cada viatge. El diari de navegació és el llibre on es fa constar les dades nàutiques i metereològiques així com els esdeveniments més rellevants de la navegació.

Els alumnes en pràctiques havien d’escriure el seu diari de navegació i, en acabar cadascun dels viatges, el capità del barco ratificava amb la seva signatura l’autenticitat de les dades recollides en el diari. Els diaris de navegació dels alumnes en pràctiques seguien un model oficial.; podien ser de 100, 200 o 300 planes.  S’utilitzaven 2 planes per singladura i anaven enllaçant els viatges fins acabar el volum.

S’ha pogut establir la ruta de cadascun dels viatges gràcies al diari de navegació.

A més de les dades nàutiques d’aquests primers viatges de joventut, hem recollit nombrosa correspondència (55 cartes i 1 postal) i escrits personals.

Al calaix de navegant hi hem posat documentació i imatges complementàries relacionades amb el viatge corresponent.