Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÀS FONT

Viatge a Manchester
Del 12/11/1921 a 11/01/1922 
Vapor Concha.
Validat pel capità Lorenzo Estrader

Detall de les singladures:                                                                     

Barcelona-València                                         12/11               13/11   (1 sing.)
València-Castellón                                          07/12               08/12   (1 sing.)
Castellón-Manchester                                     08/12               19/12   (11 sing.)
Manchester-Swansea                                     21/12               24/12   (3 sing.)
Swansea- Barcelona                                       31/12               11/01   (11 sing.)