Correspondència

S’han trobat 2 cartes de Joan Espinàs; una escrita l’endemà de l’arribada a Buenos Aires i l’altra, sense datar,escrita en el viatge de tornada.També consten 2 cartes de Carme Xivillé. Una datada el mateix dia de l’arribada de Joan Espinàs a Buenos Aires i l’altra, anterior.

– Buenos Aires, 20 d’octubre 1920: “El capitan no es tan fiera como suponiamos, más campechano que el viejo Viló del “Alfredo”, eso si un tanto catalanófobo …”.  LLegir més.

Segons aquesta carta enviada a Carme Xivillé informa que tornarà com a passatger perquè ja ha fet totes les singladures que necessitava per acabar les pràctiques del curs. La tornada la realitza pel seu compte en l’ “Infanta Isabel de Borbón”, i arriba a Barcelona el 22 de novembre.

En la carta indica que desconeix el dia exacte d’arribada del mes de novembre però que ho farà en el “Infanta Isabel” . Hem pogut consultar el diari La Veu del 23 de novembre de 1920 en l’apartat Vida Marítima i Comercial  on consta en la secció “Moviment de port el dia 22/ Vaixells entrats”  la menció : Vapor correu espanyol “Infanta Isabel de Borbon” de Buenos Aires, Montevideo, Santa Cruz de Tenerife i Cadiz amb càrrega general, correspondència i 328 passatgers, amarrat al moll de Barcelona E davant de l’Estació Marítima”.

La Veu 23 nov 1920

La Veu de Catalunya, dimarts 23 de novembre de 1920

 

L’altra carta a Carme Xivillé l’escrigué des de bord de l’”Infanta Isabel de Borbon”. LLegir més.