Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN  de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÁS FONT

Viatge a Yalta
Del 24/11/1919 a 1/05/1920
Vapor Trini
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Barcelona-Pireo                         24/11 – 30/11 (7 singladures)
Pireo-Salónica                             8/12 – 13/12 (6 singladures)
Salónica –Constantinoble             16/12 – 19/12 (4 singladures)
Constantinopla-Constanza             2/01 – 04/01 (2 singladures)
Constanza-Eregli-Constantinoble    13/01 – 17/01 (5 singladures)
Constantinoble-Sebastopol           13/02 – 16/02 (3 singladures)
Sebastopol- Yalta                      23/02 – 02/03 (9 singladures)
Yalta-Constantinoble                    4/03 – 06/03 (3 singladures)
Constantinoble-Zonguldak              5/03 – 20/03 (6 singladures)
Zonguldak- Constantinoble           22/03 – 24/03 (2 singladures)
Constantinoble-Sfax-La Goulette     4/04 – 15/04 (12 singladures)
La Goulette- Sousse                    16/04 – 17/04 (1 singladura)
Sousse-Alicante                          20/04 – 25/04 (6 singladures)
Alicante- Barcelona                      30/04 – 01/05 (2 singladures)

El viatge va durar 5 mesos