SFAX, ago.-oct.1936

Del 23 d’agost al 10 d’octubre de 1936

Vapor SAC 6 (Societat Anònima Cros)

L’inici de la guerra, el 18 de juliol de 1936, el sorprèn a Barcelona, al mateix moment que el barco es troba a Tarragona.

El 28 de juliol viatja a Tarragona en tren i embarca de nou, salpant rumb Sfax el dia 23 d’agost.

El viatge durarà dues setmanes, sortint de Tarragona i amb les escales següents: Bona (actualment Annaba, Algèria) – SFAX (Tuníssia) – València – Barcelona.

Tornat a València el dia 7 de setembre hi estarà fins el 9 d’octubre, dia en que surten cap a Barcelona a esperar noves ordres de destí.