Diari de navegació

DIARIO DE NAVEGACIÓN  de l’alumne de nàutica JUAN ESPINÁS FONT

Viatge a Cardiff
Del 10/04/1919 al 29/05/1919
Vapor Trini
Validat pel capità Floro Font

Detall de les singladures:

Alicante – Tarragona     10/04/1919 – 11/04/1919
Tarragona – Valencia     13/04/1919 – 14/04/1919
Valencia – Rouen          15/04/1919 – 24/04/1919
Rouen – Cardiff            29/04/1919 – 02/05/1919
Cardiff – Tarragona       15/05/1919 – 23/05/1919
Tarragona – Barcelona   28/05/1919 –  29/05/1919