Valencia, 13 setembre 1936

Respecte a lo qu’em dius qu’ets matriculat a la xicalla petita en el “Suiza” em prova qu’ets fet el determini de quedar a viure a Vilassar cosa que jo aprobo. En quan a l’ensenyança ja veurem lo que serà, acostumats a la dels col.legits que anaben dels quals n’havien tret tot el profit possible, dupto que la d’ara pugui esser millor que aquella, ademés n’obstant i ser jo tan amant de las cosas de la nostra terra hauria preferit que l’ensenyament en lloch d’esser tot català, fos mixte, puig reconec imprescindible el coneixement del castellà i això no s’adquireix más que siguent la primera ensenyança també en castellà, ademés que al cambiar el sistema pot en part esser perjudicial a lo que ja sabien qu’era molt per l’edat que tenen. Ja veurem més endavant, o sigui el curs de l’any que ve, lo que farem. (…)

T’he enviat uns quans kilos de bacalla d’una calitat molt bona, diguem lo abans possible si l’Angela està tota la setmana al pis, que ordenaria que l’enviessin alli, i aixís vos en podria-ho quedar la meitat cada una. Ademés el que ho porta li sera més convenient portar-ho al pis que no pas enviar-ho a Vilassar. Si vos fa falta alguna cosa més, diguem-ho.

Em penso que per aviat que sortim no serà al menys fins dijous o divendres. (…)

Joan
Valencia, 13 Sepbre. 1936

< Carta anterior

Comments are closed.