Volia escriuret ahir diumenge pero las visitas protocalarias rebudas al mati foren causa que perdes l’hora d’escriure. Després una excursio per la població, i sobre tot per el barri de la Macarena per visitar la casa “Cornelio” * que com recordaras fou tirada a terra a canonades quan la revolució i alla está a la vista del public, completament en ruina, sense que una valla tapi la vergonya ciutadana que aixo representa, deuran deixar-ho aixis per que serveixi d’escarment al poble. (…)

Joan

30 novembre 1931

< Carta anterior

Carta posterior >

* Les autoritats republicanes amb l’ajut de l’exèrcit , el 23 de juliol de 1931 van destruir a canonades la Casa Cornelio, bar i centre obrer on es reunien obrers i comunistes. L’any 1941 en aquest espai es va construir la basília de La Macarena.

Comments are closed.