La 1ª Guerra Mundial ha començat

Els primers viatges com a mariner l’any 1914

Tot just arribat a Barcelona després dels dos anys passats a l’Havana, Joan Espinàs, fermament decidit a dedicar-se a la navegació, ho comunica al seu tutor Floro Font que en carta del 5 d’abril li contesta des d’Amberes:

Con respecto lo que me dices para embarcarte y seguir la profesión de marino lamento que asi hayas formulado tu idea en esta profesión por las mil vicisitudes que se pasan en el curso de ella; y más la poca recompensa que tiene, no obstante si eso es tu ideal; podrás probarlo.

Acomplert doncs el seu desig, Joan Espinàs, a finals d’abril s’embarca com a mariner en el vapor “Pinta”, capitanejat per Floro Font, realitzant un viatge fins Hamburg on hi arriba el maig de 1914. A causa de la vaga  de mariners i capitans (la primera vaga general en la història de la Marina mercant espanyola) els fan descarregar la mercaderia i traslladar-la a un altre vapor de la mateixa Companyia però de bandera anglesa. A canvi els fan portar càrrega general per a alguns ports del nord d’Espanya (Pasages, Bilbao, Santander i Gijon) i a continuació es dirigeixen a Cadiz i Sevilla.

Postal de Bilbao

Postal de Bilbao escrita per Joan Espinàs

Revers de la postal

Revers de la postal

Tot seguit, també amb el vapor “Pinta”, fan un segon viatge des de Cadiz fins a Londres i Amberes i retornen a Barcelona el mes de juliol.
Segons carta enviada a la família, la idea de Joan Espinàs és estudiar, si cal mentre navega, la carrera de nàutica.

El mes d’agost del 1914 iniciarà un tercer viatge amb destinació Londres que es veurà interromput a València a causa de l’inici de la I Guerra mundial.

 

El 12 d’agost escriu: En lugar de ir a Londres, nos quedamos en Valencia. Allí después de descargar el barco lo amarraron y para fin de fiesta nos dieron Cuenta, Papeles y Pasaporte, desde el Capitán hasta el último marinero, menos uno que quedó de guardia. Hoy por la mañana hemos llegado tio Floro y yo en el vapor Jorge Juan.

El mes de setembre iniciarà els estudis a l’Escola Oficial de Nàutica de Barcelona.

(resum elaborat a partir de les 29 cartes escrites per Joan Espinàs a la família).

Comments are closed.